fbpx
Galleri
Stadskaj till skärgårdskrog på 35 minuter
City docks to “archipelago restaurant” in 35 minutes
Besök hos vår vän Leif, på Fjärholmen
Visit at our friend Leif, on the island of Fjärholmen
Upplevelsemat – Fisk och skaldjurspanna!
Dinner experience – Seafood in a pan!
Upplevelsemat – Klassiskt Svensk Kräftskiva!
Dinner experience – Classic Swedish “Kräftskiva”! (crayfish party)
Hotell “On the rocks!” – Moderna rum i skärgårdsnatur!
Hotell on the rocks – Modern rooms in archipelago!
Sjöbodsboende – Bekvämt i tradition, på kajkanten!
Sea hut livin – Comfort in tradition, on the docks!