Köpvillkor för seasidebjorko.se

På denna sida hittar du våra allmänna villkor för köp via seasidebjorko.se.

Version 1.0

1 Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via seasidebjorko.se. Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Björkö Restaurang AB med organisationsnummer 556791-9161 (”Seaside”). För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet.

1.2. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Seaside accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Seaside förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp.

1.3. Seaside reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

1.4. Genom godkänna dessa villkor har du även tagit del av vår cookies policy samt integritetspolicy.  

2. Seasides kontaktuppgifter

Bolagets namn: Björkö Restaurang AB
Organisationsnummer: 556791-9161
Telefonnummer (växel): 031 – 92 94 10
E-postadress: info@seasidebjorko.se

Postadress: Björkö Restaurang AB
Skarviksvägen 2
475 37 Bohus-Björkö

3. Bindande avtal

3.1. Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Seaside skickar dig en bekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Seaside avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1. Vid köp via seasidebjorko.se gäller de priser som anges på seasidebjorko.se. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

5.2. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Seaside.

5.3. Tillsammans med Stripe, stripe.com, erbjuder vi kortbetalning där betalningen görs direkt till Stripe.

5.4 Moms på mat är 12%, transporter 6% och övrigt 25%.

6.  Integritetspolicy

6.1. För att vi ska kunna erbjuda dig Stripes betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Stripe, så som kontakt- och orderinformation, för att Stripe ska kunna utföra kortbetalningen.

Mer information om Stripe kan du på deras hemsida, https://stripe.com/. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Stripes dataskyddspolicy.

7. Eventbiljetter

7.1. Villkoren gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter hos Seaside direkt eller genom ombud.

7.2. Du förbinder dig, i och med köpet, att följa Seasides regler samt att följa Seasides personals anvisningar. Om du brister i detta avseende får Seaside vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Seasides lokaler och att dina biljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

7.3. Vid köp av Evenemangsbiljetter har du inte rätt att ångra ditt köp enligt kapitel 10 nedan.

7.4. Du är medveten om att publikens säkerhet alltid är högsta prioritet för Seaside. Du åtar dig därför att alltid följa Seasides personals uppmaning. Du åtar dig också att under Evenemanget inte:

  • Ta med dig alkoholhaltiga drycker in till Evenemanget
  • Uppträda märkbart berusad
  • Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna
  • Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Seaside eller polisens arbete med att upprätthålla ordningen, eller
  • Bryta mot ett mellan dig och Seasides ingånget avtal

Om du brister i detta avseende får Seaside vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Evenemanget och att dina Evenemangsbiljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

7.5. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Seasides kontroll ska Seaside erbjuda dig nya evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Seaside inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Seaside istället återbetala hela det belopp du betalat till Seaside för dina Evenemangsbiljetter.

7.6. Evenemangsbiljetter får inte säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller liknande utan skriftligt medgivande från Seaside.

8. Ångerrätt

8.1. Du har rätt att frånträda ett köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Dessa 14 dagar utgör din ångerfrist (”Ångerfristen”). Ångerfristen löper från och med den dag du mottar Seasides orderbekräftelse.

8.2. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Seaside. Detta kan göras via post eller e-post med de kontaktuppgifter som framgår av kapitel 2 ovan.

8.3. Om du utövar din ångerrätt kommer Seaside att betala tillbaka det du betalat till Seaside. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då Seaside underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Seaside kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt.

8.4. Ångerrätten omfattar inte köp av logi, evenemangsbiljetter eller övriga köp som är undantagna från ångerrätten enligt 2 kap. 11 § i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

9. Reklamation

9.1. Om du upplever att det du handlat av Seaside inte uppfyller dina förväntningar kontakta Seaside via den e-postadress som framgår av kapitel 2 ovan.

9.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Seaside inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Seaside får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.

9.3. Om du inte upplever att Seaside tillmötesgår dina eventuella krav har du rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden genomför opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Information om hur du anmäler ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se

10. Befrielsegrunder

10.1. Varken Seaside eller du ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet, om detta beror på en befrielsegrund som meddelas till motparten utan dröjsmål. En befrielsegrund är en allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, kraftig vind, blixtnedslag, ändrad myndighetsbestämmelse, terroristattack, tekniska problem eller liknande omständighet som avsevärt försvårar fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Även när en underleverantör till Seaside drabbas av en sådan omständighet utgör detta befrielsegrund för Seaside. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

0